Introductiecursus Insight Dialogue

Email us about program

Begeleiding: Joyce Curnan, Marion Weustink en José Andringa

Insight Dialogue is een vorm van meditatie-in-interactie. Door te mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen wordt het makkelijker om opmerkzaam te zijn in het leven van alledag. Met Insight Dialogue cultiveren we meditatieve kwaliteiten, ontwikkelen we meditatie-in-relatie en contempleren we gezamenlijk over onderwerpen uit de Dhamma. Deze drie kernelementen vormen samen met de meditatie-instructies de inhoud van het programma. De meditatie-instructies gaan over pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op verandering, aandachtig luisteren en waarachtig spreken. Zo kunnen zich allerlei inzichten ontwikkelen, die vreugde, verdieping en bevrijding brengen.

Elke week wordt uitleg en instructie gegeven over een meditatierichtlijn, die we vervolgens oefenen en direct ervaren middels een dialoog over een bepaald onderwerp.