Samen Ontwaken: Vrijheid in Dialoog / Awakening Together: Freedom in Dialogue

June 26 - 30, 2020
Loenen, Netherlands

Please join us!

Email us about program
June 26 - 30, 2020
Loenen, Netherlands

Please join us!

Mensen zijn sociale wezens die elkaar nodig hebben. Veel van ons geluk hebben we te danken aan anderen. Maar ook veel van ons lijden heeft relationele oorzaken. Hoe zou het zijn om meer innerlijke rust en vrijheid te ervaren tijdens het samenzijn? Vooral bij mensen bij wie dat moeilijk is? Gezamenlijk zullen we reflecteren op deze vragen en daarbij te rade gaan bij de lessen van de Boeddha.

Insight Dialogue is een formele boeddhistische beoefening van meditatie in dialoog. Verankerd in inzichtsmeditatie, biedt Insight Dialogue ons de unieke mogelijkheid om samen te ontwaken. De Boeddha spoort ons aan om het heldere licht van vriendelijke aandacht te laten schijnen op al onze ervaringen; ook als we spreken, luisteren en samen zijn met andere mensen.

De retraite is open voor iedereen en ervaring met meditatie is niet nodig! Ons dagelijks schema zal bestaan uit individuele zit- en loopmeditatie, Insight Dialogue meditatie, Dhamma lezingen en groepsgesprekken met de leraar. Er zal veel ruimte zijn voor buiten zijn in de natuur. Stilte buiten de interactieve sessies is een integraal onderdeel van deze retraite.

 

People are social beings who need each other. We owe much of our happiness to others. But many of our suffering also have relational causes. What would it be like to experience more inner peace and freedom while being together? Especially with people for whom it is difficult? Together we will reflect on these questions and thereby consult the Buddha’s lessons.

Insight Dialogue is a formal Buddhist practice of meditation in dialogue. Anchored in insight meditation, Insight Dialogue offers us the unique opportunity to awaken together. The Buddha encourages us to shine the clear light of kind attention on all our experiences; even when we speak, listen and be with other people.

The retreat is open to everyone and experience with meditation is not necessary! Our daily schedule will consist of individual sitting and walking meditation, Insight Dialogue meditation, Dhamma lectures and group discussions with the teacher. There will be a lot of space for being outside in nature. Silence outside the interactive sessions is an integral part of this retreat.